Karma nədir? Açıqlaması

Karma nedir? Nə anlama gəlir?

Karma nədir? Açıqlaması

"Heç kim yaşatdığını yaşamadan ölməz"

  • Davranışlarımız, düşüncələrimiz dönüb dolaşıb yenidən gəlib bizi tapar.
  • Karmanı qısaca insanın əkdiyini biçməsi kimidə dəyərləndirə bilərik.Həyatımızda hər şey bir döngüdən ibarətdir və etdiyimiz kiçik bir davranışın belə bizə əlbəttə bir geri dönüşü olacaqdır.Bunu həm fiziki həm də zehinsəl olaraq düşünə bilərik.Nifrət, kin bu neqativ enerjilər bir şəkildə bizə geri qayıdır.Geri dönüş şəkili bir qəza, sağlamlığımızda yaranan problem, münasibətlərimizin pis getməsi kimi ola bilər.Təbii ki, bunu hər zaman pis olaraq düşünməmək lazımdır.
  • Təşəkkür etmək, yardıma ehtiyacı olana yardım etmək, fədakarlıq etmək, şəfa, yaxşı niyyətlərində bizə gözəl geri dönüşləri olacaqdır.Bunun üçün günlük həyatımızda heç kimi qınamamağa, pis söz deməməyə, qəlb qırmamağa diqqət edək ki, həyatımızda karma yaratmayaq.

Müəllif: Gülay Məcidli