Tag : narda kredit borcu yoxlamaq

Narda xidmət kodları

Narda təqdim olunan xidmətlər haqqında məlumatlar və xidmətlərin aktiv deaktiv etmək qaydası bu məqalədə qeyd olunub.

Daha çox